Kinder- /jeugdwerk

Crèche

Elke zondagochtend is er tijdens de kerkdienst crèche. Baby’s en peuters  (0 tot 4 jaar) zijn hier tijdens de dienst van harte welkom. Er is een box beschikbaar en voldoende speelgoed waarmee de kleintjes zich kunnen vermaken.

Voor meer informatie mail naar: jacoba.bosker@telfort.nl

KinderBijbelClub

Iedere zondag is er tijdens de ochtenddienst KinderBijbelClub voor de kinderen van groep 1 t/m groep 3 van de basisschool.

Er wordt een Bijbelverhaal verteld en geknutseld of een activiteit gedaan. De  kinderen gaan voor de preek weg en komen tijdens de collecte weer terug.

Kerk en Knakworst

Eens per maand is er afwisselend een activiteit zijn voor de kinderen van groep 4 t/m 5 en groep 6 t/m 8.   Na het koffiedrinken   wordt er een broodje knakworst gegeten en is er een programma dat tot ongeveer 13.30 uur duurt.

Mentorgroepen

Voor de jeugd zijn er mentorgroepen. Ze komen wekelijks of 2-wekelijks bij elkaar om zich in de Bijbel te verdiepen. Het doel van deze groepen is leren over de Bijbel, groeien in het onderhouden van een relatie met God en verbinding van de jongeren met elkaar.

Catechese

Aan de jeugd van 15 jaar en ouder wordt er elke week catechisatie gegeven door de predikant en/of oudste.

Jeugdvereniging

Naast de catechisatie is er voor de 15+ jeugd een jeugdvereniging. Elke maand wordt er bij iemand thuis doorgepraat over onderwerpen die spelen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.