Wijkkringen

Wijkkringen:

Om te zorgen dat we elkaar kennen, zijn alle leden ingedeeld bij wijken, die meestal elke maand bij elkaar komen. De wijken zijn zoveel mogelijk geografisch ingedeeld.

Hoewel de Bijbel tijdens de wijkbijeenkomsten regelmatig open gaat is de wijk geen Bijbelstudievereniging. Het doel is elkaar beter leren kennen en het delen van lief en leed met elkaar.  We proberen naar elkaar om te zien en elkaar te helpen.

We proberen nieuwe leden te laten aansluiten bij andere leden in  hun  directe omgeving.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.