Welkom bij de Magnificatkerk

1200px-Tiel_waterpoort_C-2-e1505839917350
Welkom bij de Magnificatkerk
Elke zondag om 10:00 uur is er een dienst
1200px-Tiel_waterpoort_C-2-e1505839917350
Welkom bij de Magnificatkerk
Elke zondag om 10:00 uur is er een dienst
previous arrow
next arrow

Boeh

”Het goede nieuws van Christus delen in Tiel.”

Wees welkom!

Welkom op de website van de Magnificatkerk! Elke zondagochtend komen we om 10:00 uur samen om elkaar te ontmoeten en God te eren. Kom gerust eens langs. In onze samenkomsten is ruimte voor jong en oud, en voor de allerkleinsten is er een crèche. Ook is het mogelijk om de dienst live te volgen via YouTube en kerkdienstgemist.nl. Na de dienst is er ontmoeting met koffie. Graag tot zondag!

Wie zijn wij

We zijn een kleurrijke christelijke gemeenschap van ruim 250 leden van 0 jaar tot 90+. Samen willen wij een hechte gemeente vormen. We proberen er te zijn voor elkaar en voor onze stadsgenoten in Tiel. Wij doen dit vanuit de liefde van Jezus.

Binnen de gemeente worden er veel activiteiten georganiseerd, zoals ouderochtenden, maaltijden, knutselmiddagen en Bijbelstudies. Daarnaast bieden we praktische hulp aan elkaar en de mensen in Tiel. Wil je meer weten? Vul dan het contactformulier op de website in.

Lees meer over onze gemeente

De Bijbel staat bij ons centraal. We geloven dat de Bijbel Gods Woord is en dat Jezus Christus onze Verlosser is. We geloven dat het evangelie van Christus mensen diepgaand kan veranderen. We willen gemeenteleden, kerkbezoekers en mensen in onze omgeving inspireren om de liefde van God te leren kennen en te kunnen doorgeven aan anderen.

De naam Magnificat is geïnspireerd door de muziekbuurt waarin de kerk staat (Magnificat van Bach en Mendelssohn) en de lofzang van Maria: Mijn ziel maakt groot de Here (Magnificat anima mea dominum.) Wij zijn een zelfstandige kerkelijke gemeente die onderdeel uitmaakt van een landelijk verband van protestantse kerken, genaamd: Nederlandse Gereformeerde Kerken.

Ons kerkgebouw aan de Beethovenstraat 26 in Tiel
Smiley

Waarom ben jij lid van de Magnificatkerk?
De betrokkenheid en de verschillende geloofsachtergronden in de gemeente spreken mij erg aan.

Waarom ben je lid van de Magnificatkerk?
Ik vind de betrokkenheid naar elkaar binnen de gemeente erg fijn. Hierdoor voelde ik mij vanaf het begin al erg welkom. Daarnaast vind ik het fijn om te ervaren dat er binnen de gemeente veel verschillende geloofachtergronden zijn, maar de liefde van God ons verbindt! Hierdoor voel ik mij nog steeds erg op mijn plek binnen deze gemeente.

Wat is jouw favoriete Bijbeltekst?
Jesaja 40 vers 30 en 31:
'...maar mensen die op de Heer vertrouwen, krijgen nieuwe kracht...'

Wat is jouw favoriete Bijbeltekst?

Jesaja 40: 30 t/m 31
Sterke soldaten kunnen moe worden en struikelen. Zelfs dappere helden kunnen in elkaar zakken. Maar mensen die op de Heer vertrouwen, krijgen nieuwe kracht. Zij lopen zonder moe te worden. Zij rennen zonder te struikelen. Ze zijn zo sterk als een adelaar, die vertrouwt op zijn krachtige vleugels.

Lees meer over onze gemeente van Marcella

Lees meer over onze gemeente van Marcella

Smiley
Lees meer over onze gemeente van Cees en Christa

Waarom zijn jullie lid van de Magnificatkerk?
De onderlinge betrokkenheid en het gesterkt weten door het geloof, daarom zijn wij lid van deze gemeente.

Waarom zijn jullie lid van de Magnificatkerk?
Geloven is je gesterkt weten. Weten dat er een God is waar je altijd terecht kunt. Daarbij het besef dat je door het offer van de Messias elke dag nieuwe inspiratie kunt krijgen.

Het fijne aan de Magnificatgemeente is de onderlinge betrokkenheid en de invulling van de diensten waar met jong en oud rekening wordt gehouden.

Wat is jullie favoriete bijbeltekst?
1 Kor. 13: De Liefde van God

'...ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde'

previous arrow
next arrow

Eenwording NGK en GKv

Sinds 1 mei 2023 vormen de NGK en de GKv samen de Nederlandse Gereformeerde Kerken (afgekort NGK). Hieronder vind je een korte video rondom de fusie.

Samen hoopvol op weg in Gods wereld.

Hulp nodig?

God laat ons zien dat ieder mens belangrijk is, wie je ook bent. Hoe jouw leven er ook uitziet. Bij God is iedereen welkom, omdat Jezus Zijn leven gegeven heeft. Hij is onze redder. Praktische hulp nodig? Vraag het onze diaconie: diaconie@magnificatkerk.nl.

Wilt u het diaconale werk steunen door middel van een gift? Dan kunt u deze gift overmaken op rekeningnummer: NL65 RABO 0347 9051 96 t.n.v. diaconie Nederlandse Gereformeerde Kerken.

Elke tweede donderdag van de maand organiseren wij een aanschuifmaaltijd.

Lees hier meer over de aanschuiftafel
Elke tweede donderdag van de maand wordt er in De Cambier van Nootenschool een maaltijd georganiseerd voor 55 plussers in Tiel-Noord. Om 17.00 uur is er inloop, en om 17.30 uur begint het diner (duurt tot ongeveer 19.30 uur). Indien gewenst, kunnen de vrijwilligers mensen ophalen en weer thuis brengen.

Opgeven kan tot de maandag voor de maaltijd bij F. Vos, 06-44820585. Deelname kost € 6,00 incl. frisdrank en koffie. Ook in de zomermaanden worden er aanschuiftafels gehouden. Voor meer informatie mail naar: jolanda@stoeten.org

Landelijk zijn er diverse initiatieven waaronder Vluchtelingenwerk Nederland. Daarnaast zijn er veel organisaties en initiatieven in Tiel, hieronder vind je een selectie daarvan.

Slide

Organisaties en initiatieven in Tiel

Stichting Maatjes voor elkaar Tiel. Doel is om mensen met financiële problemen in Tiel te helpen het weer zelf financieel te redden.

Het stadslandgoed is drie dagdelen per week geopend voor bewerking van de tuin. De bezoekers nemen deel als vrijwillige tuinkrachten. Enerzijds is het een zinvolle dagbesteding, anderzijds is er een mogelijkheid tot contact met andere mensen.

In het Inloophuis is iedereen welkom voor gezelligheid, informatie of een goed gesprek. Je kunt ook rustig de krant lezen of een spelletje doen. Daarnaast organiseren ze veel activiteiten waaronder twee keer per week een goede maaltijd voor weinig geld.

De Tielse Maatjes koppelt vrijwilligers aan mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid, om samen gezellige, alledaagse dingen te doen.

Er is in de gemeente Tiel 1 loket voor diverse vragen: de Sociale Poort Tiel. Voor vragen van over inkomensondersteuning, schuldhulpverlening, zorg en ondersteuning, maar ook voor hulp bij administratie, rouwverwerking of relatieproblemen.

Voedselbank Rivierenland wil een bijdrage leveren aan de verzachting van (verborgen) armoede

Meer weten?

Jeugd in de kerk

Binnen onze gemeente zijn we gezegend met veel jongeren en kinderen. Tijdens de kerkdiensten is er voor jongsten crèche (0-4 jaar) en voor groep 1 t/m 3 van de basisschool is er een kindernevendienst.

Daarnaast is er voor groep 4 t/m 8 regelmatig na de dienst Kerk & Knakworst, een gezellig activiteit mét een lekker broodje knakworst.

Voor de jeugd vanaf de middelbare school zijn er mentorgroepen. In deze groepen wordt er samen nagedacht over het geloof.

Als laatste is er voor de 15+ jeugd catechisatie en jeugdvereniging. Hierbij onderzoeken we samen grote en kleine levensvragen.

Bijbelstudies

Elke maand is er een Bijbelstudie waar iedereen welkom is. We lezen met elkaar een gedeelte uit de Bijbel en proberen dit te verbinden aan ons dagelijks leven. Het zijn altijd inspirerende avonden. Ook als je weinig bijbelkennis hebt, ben je van harte welkom.

De eerstvolgende Bijbelstudies zijn op 14 september, 12 oktober en 16 november (om 20:00 uur in het gebouw van de Magnificatkerk). Meer informatie bij onze predikant, woutervanveelen@gmail.com.

Stuur ons een bericht